Välkommen till montessoriförskolan Små hjärtan

 

Små hjärtan är den lilla förskolan belägen i vackra Degeberga. Här har vi nära till många natursköna områden.  

Vi delar Maria Montessoris tankar om att:

* Barn är nyfikna och älskar att lära sig nya saker. 

* Barn har en unik inlärningsförmåga som man ska ta tillvara på.

* Barn lär sig med hjälp av sina sinnen.

* Barnens miljö ska vara hemlik, vacker och anpassad efter deras behov.

* Barn ska mötas med respekt, kärlek och tillit.

* Barn ska ha stor frihet, men inte frihet från fostran.

* Barn mår bra av att vistas mycket i naturen.